eKupóny.cz >> Podmínky

Všeobecné podmínky

Souhlas s podmínkami dohody „užitím" stránky

Užitím této stránky uživatel vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami uvedenými níže. Prosíme kontrolujte tuto úmluvu pravidelně, protože provozovatel serveru si vyhrazuje právo všeobecné podmínky kdykoliv změnit dle potřeby. Tato úmluva platí pro inzerenty i uživatele kupónů.

Třetí strany (inzerenti)

Z této stránky jsou potenciální kupující přesměrováni na stránky elektronických obchodů inzerentů. Portál eKupony.cz neprodává konečným spotřebitelům žádné zboží ani služby a nic na těchto stránkách nesmí být považováno za nabídku k prodeji. Jakýkoli nákup je uskutečněn až na stránkách samotného prodejce. Provozovatel není seznámen s kupno - prodejními podmínkami jednotlivých prodejců, a proto jejich přečtení a vyjádření souhlasu s nimi je až na koncovém uživateli. Provozovatel nijak negarantuje uváděné ceny ani inzerované slevy. Potenciální kupující vědomě a dobrovolně přebírá riziko nákupu na stránkách inzerentů a využití elektronických kupónů a speciálních nabídek inzerovaných na stránkách provozovatele.

I. Úvod

Stanislav Ferenc je provozovatelem portálu, který poskytuje procházení a vyhledávání elektronických kupónů uplatnitelných na straně inzerentů a služby pro inzerenty spojené se správou účtů obchodníků a kupónů (dále jen "Služby pro inzerenty") dostupné na adrese (URL) http://www.ekupony.cz/pro-obchodniky/.

II. Popis služby

Provozovatel nabízí uživatelům možnost vyhledávání, vybírání a následné uplatnění slevových kupónů na zboží z internetových nebo kamenných obchodů (dále jen obchod), které jsou registrovány v systému Služby pro inzerenty. Z pohledu inzerenta systém umožňuje zadávání elektronických (online) kupónů formou unikátních kódů a stejně tak kupónů tisknutelných.

III. Registrace obchodu

Do systému Služby pro obchody na url adrese http://www.ekupony.cz/pro-obchodniky/ se může zaregistrovat každý obchod splňující tyto požadavky:

 • Obchod není v systému Služby pro obchody dosud registrován.
 • Inzerent musí poskytnout informace vyplněním online formuláře.
 • Pro uplatnění elektronických kupónů musí být zboží dostupné v obchodě, jednotlivé produkty musí být uvedeny pouze jednou na samostatných odkazech s unikátní URL adresou, kde lze najít informace o ceně zboží. Informace o zboží musí být pravdivé a musí se týkat výhradně samotného zboží.
 • Cena zboží musí být uvedena v korunách českých a být pro zákazníky koncová, tzn. včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků, samozřejmě včetně DPH. Připouští se výjimka uvedení ceny bez DPH, kdy je tento fakt explicitně formulován u popisu kupónu. Cena nezahrnuje pouze poštovné, dopravné a balné.
 • Inzerent vyjadřuje souhlas s tím, že po obdržení přihlašovacích údajů, vynaloží úsilí, aby zamezil přístupu k jeho účtu třetí osobou.
 • V případě, že inzerent vlastní a provozuje více obchodů, musí pro každý z nich aktivovat samostatný účet v systému Služby pro inzerenty. Sdílení účtů není povoleno a při zjištění této skutečnosti si provozovatel portálu vyhrazuje právo k okamžité deaktivaci účtu inzerenta a smazání všech jeho kupónů.
 • Nabízené produkty musí být v souladu s právním řádem České republiky.
 • Deaktivaci účtu lze realizovat zasláním zprávy z emailové adresy použité při Vaši registraci na adresu 'deaktivace@ekupony.cz'. Jako předmět zprávy použijte svůj login.

IV. Obchodní sdělení a reklamní patičky

Potenciální kupující tímto souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn jim zasílat na emailové adresy uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb nebo obchodní sdělení inzerentů ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

V. Finanční podmínky

Registrace a zveřejnění kupónů obchodu je poskytována u bezplatného režimu zdarma. U placeného režimu je pak registrace paušálně zpoplatněna a to podle platného ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit nadstandardní služby systému, kterých se mohou zapojené obchody dobrovolně zúčastnit.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Věci těmito podmínkami neupravené se řídí příslušnou právní úpravou.
 • Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednavatelem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Provozovatel serveru si vyhrazuje právo dle potřeby všeobecné podmínky kdykoliv změnit.
 • Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2009

Provozovatel serveru

Stanislav Ferenc
email: stanislav.ferenc@ekupony.cz